top of page

Få et hurtigt overblik over tallene

Fejl i knap 40 procent af de socialsager, som borgere 

klager over 

Fejl i knap halvdelen

af alle sager på børnehandicapområdet

Fejl i syv ud af ti sager på voksenhandicapområdet

Antallet af klager som 'hjemvises' er steget fra 54 procent i 2014 til 68 procent 

bottom of page