top of page

 

I Muskelsvindfond bliver vi glade, når vores medlemmer stiller op til kommunalvalg og handicapråd, da det styrker vores mulighed for at få handicappolitik på dagsordenen.

 

Vi er på bekendt med at følgende medlemmer stiller op til Kommunalvalget i 2017. Du kan læse hvorfor de stiller op på Muskelsvindfondens hjemmeside.

Kommunalvalg 2017 

Hvem stiller op?

Frederik B. Overgaard

Viborg Kommune

Mads Madsen Georgi

Viborg Kommune

Jess Eiberg Hansen

Greve Kommune

Antoinett Vebel 

Aarhus Kommune

Camilla Bonde Bech

Vejle Kommune

Jan Vagn Jakobsen

Ringsted Kommune

Lonnie Busted Nielsen

Greve Kommune

bottom of page