top of page

Udfordringer og løsninger 

Muskelsvindfonden er altid klar på at komme til dialogmøde for at lytte til kommuners udfordringer og byde ind med konstruktive løsninger, hvor det er muligt!

Ring i dag på 8948 2222 

Tre, fire, fem, seks, syv ja nogle gange har mennesker med handicap op til otte sagsbehandlere, som de skal forholde sig til. Og udskiftningen er stor, så viden og kompetencer går hurtigt tabt. Det betyder bl.a., at der sker ALT for mange fejl i kommunerne - i fem ud af syv sager, der bliver klaget over, er der sket fejl. Det går ud over alle, som får fejlbehandlet deres sag; men især de "svageste", som ikke anker deres afgørelse

Kommunerne skal sikre, at beskæftigelses-indsatsen bliver koordineret af en kompetent medarbejder, der i samarbejde med den ledige udarbejder en relevant jobindsats. 

Ja, så skal medarbejderen også huske at
 pudse brillerne og se menneskets evner og kompetencer.

 

Der er utallige eksempler på mennesker med handicap, der gerne vil og kan arbejde.


Læs fx om Ronni Pihl, der er bygningsingeniør hos Rambøll. 
 

Muskelsvindfonden er ikke uenig i, at der bør nedsættes en task force, som har større viden om handicapområdet; men det løser ikke problemet med fejl i sagerne. Kommuners økonomiske incitament for at lave fejl er for stor, og derfor bør der være belønning til kommuner med lavest omgørelsesprocenter.
 

Desuden skal der være gratis hjælp til formulering af klager til de mennesker, der ikke kan, vil eller tør klage.
 

Forstå problemet og find flere løsninger her.  

Møder om hjælperordninger skal først og fremmest tage udgangspunkt i mennesket og dets behov, ikke økonomien.
 

Hvis kommunen frakender en BPA ordning med begrundelsen, at borgeren ikke kan være arbejdsleder, skal det være muligt, at andre fungerer som arbejdsledere. Man har ikke brug for mindre hjælp, fordi man ikke kan være arbejdsleder. Frakendelse af BPA har i dag fatale konsekvenser for mennesker med handicap.

Læs mere om konsekvenser og find flere løsninger her.

Løsning - kort fortalt:

Udfordring - kort fortalt:

Mennesker med handicap, som er jobsøgende, bliver ofte hevet rundt i et system med meningsløse jobplaner. Nøjagtig ligesom andre ledige. 

 

Ofte oplever de også møderne nedværdigende, da der ikke er fokus på deres baggrund eller uddannelse, eller medarbejderen har for travlt til at sætte sig ordenligt ind i sagen.

Løsning - kort fortalt:

Udfordring - kort fortalt:

Løsning - kort fortalt:

I et forsøg på at spare kroner og ører har flere kommuner indført "kontrol" møder, hvor mennesker med handicap skal have revurderet deres hjælperordninger mhp at skære i hjælpertimer. Kommunen ser også deres snit til helt at fratage ordningen, når det er den ordning, som hedder BPA (Borgerstyret Personlig Assistance), som er en fleksibel og helheds-orienteret ordning med mulighed for selv at organisere den hjælp, som han eller hun er afhængig af. Man er arbejdsgiver eller - leder for hjælperne, når man har en BPA. 

Kontrolmøderne skaber frygt og er desuden spild af tid for både sagsbehandler og borger.

Udfordring - kort fortalt:

Løsning - kort fortalt:

Det komplicerede møde med kommunen er et resultat af utallige paragraffer, bureaukratiske sagsgange, stor udskiftning blandt medarbejderne og det faktum, at der nogle steder åbenlyst tænkes mere på økonomi end på mennesker. Det giver ikke mening for mennesket, som møder kommunen, eller for medarbejderen, der repræsenterer kommunen. Muskelsvindfonden arbejder løsningsorienteret, og på denne side kan du få overblik over nogle af vores løsninger.

Udfordring - kort fortalt:

Familier med et barn med handicap oplever ofte komplicerede møder med systemet. Når det gælder hjælperordning til barnet, går det helt galt: Hjælpen er ikke samlet i en bevilling; men kommer fra flere instanser, der IKKE taler sammen. Det betyder, at en hjælper i skoletiden ofte ikke må hjælpe i hjemmet, hvis barnet er blevet syg og ikke kan komme i skole. En far fortæller, hvordan han flere gange måtte blive hjemme fra arbejde for at passe sin datter; mens hjælperen sad på skolen og læste en bog eller kiggede ud i luften. 

Drop bureaukratiet, så kommunen kan tildele al hjælp i én samlet bevilling til forældre, der har børn med handicap.

Hjælpen efter de forskellige paragraffer kan blive gjort op til et samlet beløb, som forældrene selv kan koordinere og bruge til at ansætte hjælp på den måde, der passer bedst ind i familien. Hvis familien ønsker det, kan beløbet administreres af en ekstern "arbejdsgiver", der sikrer hjælp efter behov. 

 

Læs mere om problemet og løsningen

bottom of page